Holograf Grande

Holograf Grande

High End poloaktivní celodipólová čtyřpásmová reprosoustava s aktivním basovým modulem 300W a vysokou vstupní citlivostí 94 dB/8ohm !

V tomto premiovém modelu jsme zůročili naše šestileté zkušenosti práce s planárními měniči BG Radia.

Zadání od zákazníka / bývalého zvukaře / znělo : Vytvořit nekompromisní reproduktorovou soustavu o vysoké citlivosti využívající špičkových měničů BG.

Po poslechových zkouškách a měřeních na testovací ozvučnici byla zvolena následující varianta :

Výška :         1x Neo3

Střed :           2x Neo8

Středobas :    1x 6,5´´  neodymový motor

Bas :             1x 15´´   

Rozměry :      55 x 120 x 45     š x v x h

Hmotnost:      55 kg / ks

V tomto projektu jsme použily naši koncepci ozvučnice, která zásadně minimalizuje vznik difrakcí v okolí samotného měniče a zároveň učiňně zamezuje přenosu kmitů mezi jednotlivými prvky soustavy.

Soustava vyniká vysokou citlivostí a koherentností. Pásmo 700 Hz až 14 kHz je přenášeno bez jakéhokoliv dalšího dělení.

Výsledkem je ultrarychlé podání celého přenášeného kmitočtového spektra, bez jakéhokoliv zvukového zabarvení.

 

 

Foto z instalace u zákazníka, které proběhlo včetně optimálního nastavení subwooferových zesilovačů.